Dél-kelet Baranyai Református Gyülekezeti Kiskör honlapja - www.delkeletbaranyairefkiskor.ref.hu
Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. (Jeremiás 29,11)


MOHÁCS - KÖLKEDI REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG - Tisztségviselőink"Ezért szeretett testvéreim legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."
/IKor.15.58/

Mohács:

Presbiter:
-Pap Gábor - /gondnok/
-Agyagási Áron
-Boóz Józsefné
-Dankó Istvánné
-Gergely György
-Kapocsi Imre
-Kátoli Gábor
-Kremné Kisfali Mária
-Lipcsey Szabolcs
-Málik László
-Rácz Edit
-Szabó László
-Szatmári Imre
-Vikár Kálmán

Pótpresbiter:
-Gaál Péter
-Szabó Jánosné
-Ütő Mária - /kántor/


Kölked:

Presbiter:
-Pfeiffer Jánosné - /gondnok/
-Bükös Béla
-Békefi Dezsőné
-Füredi István
-Pettendi Miklósné
-Tarnai Pálné

Pótpresbiter:
-Kovácska Dezsőné
-Sütő Anikó